Sportski program


sport.jpg

Program obogaćen sadržajima iz sporta uveden je kao naš odgovor na jednu od primarnih djetetovih potreba i prava, a to je potreba za kretanjem i tjelesnim aktivnostima. Sportska dimenzija cjelovitog razvoja jest da kod djeteta razvijemo svijest o važnosti tjelesnog vježbanja i  zdravog i aktivnog načina života koji je sastavni dio kulture življenja.

Kineziološke aktivnosti namijenjene djeci rane dobi imaju dobnu i individualnu razvojnu dimenziju (uvažavaju razvojne posebnosti dobi i svakog djeteta ponaosob). Posebne su i vrijedne po svojem pristupu jer su usko povezane s igrom i/ili se izvode kao igra, te su poticajna za sva razvojna područja, ne samo za motoričko).

Sportski program provodi stručni suradnik, kineziolog uz matične odgojitelje odgojnih skupina. Program se provodi tri puta tjedno za stariju djecu jasličke skupine i svu djecu vrtićke skupine u prostoru sportske dvorane, a ako vanjski i organizacijski uvjeti dopuštaju, program sporta za stariju djecu provodi se u parku Ribnjak.