Ritmika i ples


Osnova rada s djecom predškolske i rane školske dobi je plesna igra. Improvizacijom i dramatizacijom u djeci se budi i razvija interes za pokret kao izražajno sredstvo plesne umjetnosti i kinestetički osjećaj tijela i njegovih pojedinih dijelova te se potiče mašta i kreativnost u stvaranju vlastitih plesnih cjelina.

Program će se provoditi dva puta tjedno u prijepodnevnim satima.

Voditeljica programa je Mirjana Preis.

Kontakt: mirjana.preis@gmail.com, 091/ 791 5054