Međunarodni projekt "Naša mala knjižnica"


Trajanje projekta: Od 01.10.2020. do 30.04.2021.

Ministarstvo obrazovanja je u suradnji s Ministarstvom kulture i medija proglasilo 2021. godinu Godinom čitanja što nas je potaknulo da ovogodišnji naglasak bude upravo na tu temu. Sudjelovali smo u međunarodnom projektu Naša mala knjižnica koji obuhvaća tri europske zemlje, šest priznatih autora dječje književnosti, šest poznatih ilustratora i šest slikovnica. Sveukupno smo tijekom provedbe projekta obradili dvanaest slikovnica i svaka od njih je na svoj način angažirala djecu i pokazala da problemske slikovnice izvrsno pomažu djeci u nošenju s izazovnim situacijama i različitim osjećajima.

Slikovnica je prva literatura s kojom se dijete u životu susreće i ona potiče dijete na angažman i aktivno sudjelovanje, ona potiče koncentraciju, razvoj pravogovora i različitih oblika izražavanja. Od ranog djetinjstva ona je medij pomoću kojeg dijete upoznaje okolinu, spoznaje načine ljudskog djelovanja kroz jednostavne priče i ilustracije te počinje samo aktivno sudjelovati u svakodnevici.

Glavni i osnovni cilj bio je potaknuti djecu na listanje slikovnica, njihovo čitanje i na improvizirano izražavanje. Željeli smo potaknuti dječje stvaralaštvo, inicijativu i širenje interesa, a upravo projektno učenje je izvrstan način stjecanja iskustava u planiranju, stvaranju, klasificiranju i obradi sadržaja. Djeca na taj način uče organizirati svoje aktivnosti u smislene tematske cjeline dok samostalno osmišljavaju proces od ideje i pribavljanja potrebnog materijala do same izvedbe.

Krajnji cilj nam je bio da do kraja pedagoške godine naša djeca preuzmu inicijativu u igrama i aktivnostima, predlažu i iznose ideje i mišljenje bez zadrške i bojazni da će biti neshvaćeni, prihvaćaju tuđe i oblikuju svoje aktivnosti, sklapaju prijateljstva i stvaraju zdrave međuljudske odnose i krenu u školu s optimizmom i kreativnim pogledom na život.