Odgojne skupine i programi


Dječji vrtić „Mirjam Weiller“ je privatni vjerski vrtić koji djeluje u zgradi osnivača – Židovske općine Zagreb i zadovoljava potrebe za smještajem djece s područja grada Zagreba.

U vrtiću su smještene dvije odgojne skupine, mješovita jaslička (1-3 godine) i mješovita vrtićka (3-7 godina). Redoviti desetosatni program je u okviru radnog vremena obogaćen s kraćim programima i dodatnim programima koje provode vanjski suradnici.

Dječji vrtić "Mirjam Weiller" njeguje, promiče i živi "otvorenost". Sukladno tome, svakodnevnica u našem vrtiću  funkcionira po principu "otvorenih vrata" te se djeca mogu slobodno kretati, upoznavati prostore vrtića i stjecati iskustvo druženja, komunikacije i sinergije djece različite dobi.

Radno vrijeme vrtića je od 7:00 sati do 17:00 sati.


Mješovita jaslička odgojna skupina (1 - 3 godine)


U jasličku skupinu uključena su djeca od 12 do 36 mjeseci. Jaslice ne smatramo mjestom boravka djeteta ˝na čuvanju˝ dok roditelji ne dođu.

Polazak u jaslice izazov je i za dijete i za njegove roditelje i veliku pozornost pridajemo prilagodbi djeteta na kolektiv.


Mješovita vrtićka odgojna skupina (3 - 7 godina)


U organizaciji odgojno-obrazovnog procesa nastojimo izbjeći i umanjiti negativnosti institucijskog života.

Osjećaj sigurnosti, individualizirani pristup, prepoznavanje i zadovoljavanje dječjih potreba predstavlja osnovne pokretače naših promišljanja i djelovanja.Preschool

Integrirani kraći programi


Naš odgojno-obrazovni rad obogaćuju kraći programi integrirani u redoviti program:Summer Camp

Ostali kraći programi


U okviru desetosatnog programa djeca se, ovisno o svojim interesima, mogu priključiti i drugim kraćim programima:Holiday Camp

Organizirani sadržaji izvan vrtića


Primarni program obogaćujemo različitim sadržajima uključujući djecu u društvena događanja u širem socijalnom okruženju:

  • Posjeti muzejima
  • Posjeti kazalištima
  • Izleti
  • Škola rolanja
  • Škola klizanja
  • Škola skijanja