Program predškole


image2.jpg

Program predškole verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i provodi se za upisanu djecu koja su školski obveznici u tekućoj pedagoškoj godini.

Primarni cilj programa je pripremiti dijete za polazak u školu poticanjem razvoja različitih vještina. Nastojimo svakom djetetu koje je uključeno u program predškole osigurati optimalne uvjete za cjelokupni razvoj njegove osobnosti i stjecanje znanja koja će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete rasta i razvoja u školskom okruženju.

Prioritet dajemo igri kao osnovnoj aktivnosti predškolskog djeteta, uvažavajući je istodobno kao osnovnu aktivnost, sredstvo i metodu rada.

Program je primjeren razvojnim mogućnostima predškolskog djeteta i potiče sljedeća postignuća: sigurnost, samostalnost, logičko zaključivanje, bogatiji rječnik i i rečenični izraz, sigurniju grafomotoriku, interes za čitanje i pisanje, usvajanje novih spoznaja, radoznalost, kreativnost te cjelovit doživljaj svijeta koji ga okružuje. Namjera nam je razvijati pozitivne stavove djeteta prema školi i radne navike i zadovoljiti djetetove interese kojima će steći potrebna znanja, vještine i navike za polazak u školu.

Nastojimo budućim školarcima poticati znatiželju i ljubav prema učenju, podučiti ih strpljivosti i upornosti te osigurati ozračje u kojem će početni neuspjeh prepoznati samo kao stepenicu do konačnog uspjeha. Program se provodi od 01. listopada do 31.svibnja svake pedagoške godine.