Osnove hebrejskog jezika i židovske tradicije i kulture


image-2.jpg

Kao osobitost našeg vrtića navodimo i njegovanje tradicije židovstva obogaćene upoznavanjem djece s kulturom, običajima i hebrejskim jezikom.

Djeca najlakše uče prirodnim putem, spontano, istražujući svoju okolinu i usvajajući ono što im se nudi u različitim situacijama.Upravo stoga je i najprimjereniji situacijski pristup učenju koji djetetu omogućuje upoznavanje, razumijevanje i smisleno korištenje stranoga jezika u nizu različitih aktivnosti i situacija. Poznata je činjenica da učenje stranog jezika širi dječje horizonte jer dijete ne uči samo o jeziku, već i o kulturi zajednice koja se služi tim jezikom te tako bolje upoznaje i cijeni svijet oko sebe.

Program je namijenjen svoj djeci vrtićke dobi koja su upisana u redoviti cjelodnevni program.