Kraći programi


Ovog rujna počinju i kraći programi:

Ples

Osnova rada s djecom predškolske i rane školske dobi je plesna igra. Improvizacijom i dramatizacijom u djeci se budi i razvija interes za pokret kao izražajno sredstvo plesne umjetnosti i kinestetički osjećaj tijela i njegovih pojedinih dijelova te se potiče mašta i kreativnost u stvaranju vlastitih plesnih cjelina.

Program će se provoditi dva puta tjedno u prijepodnevnim satima.

Voditeljica programa je Mirjana Preis.

Kontakt: mirjana.preis@gmail.com, 091/ 791 5054

Glazbena igraonica

Igra je sastavni dio života svakog djeteta. Kroz nju ono najbrže upoznaje svijet koji ga okružuje i uči o sebi i drugima. Kod glazbenih igara kod djece se razvijaju metro-ritamske sposobnosti, glazbena memorija, sposobnost reprodukcije, motorika, pamćenje, koncentracija i pažnja. Djeci treba dopustiti da sama izaberu na koji će način sudjelovati u aktivnom muziciranju.

Program će se provoditi utorkom i četvrtkom u prijepodnevnim satima.

Voditeljica programa je Jelena Sikirica

Kontakt: 098/940 0553, glazbene.radionice.daktil@gmail.com

Web stranice: igraonica-glazbena.com

Šah

Voditelj programa je Andrej Stanković.