O nama


Jedna od najvažnijih socijalnih institucija Židovske općine Zagreb je Dječji vrtić "Mirjam Weiller". Vrtić djeluje u zgradi Osnivača – Židovske općine Zagreb na adresi Junija Palmotića 16, Zagreb, s dvije odgojne skupine- jasličkom (1-3 godine) i vrtićkom (3-7 godina).

U skladu sa suvremenom koncepcijom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i polazeći od stvarnih potreba djeteta i njegove osobnosti programi se kontinuirano usklađuju s nacionalnim zahtjevima koji su sastavni dio Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Cilj provedbe programa je stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci kroz:

  • zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta
  • osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale
  • stvaranje kreativnog ozračja (raznovrsni materijali za istraživanje i stvaranje)
  • zainteresiran, nedirektivan stav odgojitelja
  • usvajanje vještina potrebnih za zadovoljavajuće funkcioniranje u socijalnom okruženju

Osjećaj sigurnosti, individualizirani pristup, prepoznavanje i zadovoljavanje dječjih potreba predstavlja osnovne pokretače naših promišljanja i djelovanja. Trudimo se odgovoriti na jedinstvene potrebe svakog djeteta pazeći i poštujući dječja prava, te različitosti kultura i tradicija.

Povijest Dječjeg vrtića "Mirjam Weiller"

Vrtić je osnovan 1929. godine pod imenom "Gan"( u prijevodu s hebr. vrt), a danas nosi ime pedagoginje i aktivistice Mirjam Weiller ( 1894-1942), koja je bila ravnateljica i odgajateljica od osnutka do 1941. godine. Jedna je od prvih u Hrvatskoj provodila Montessori metodu u radu s predškolskom djecom. Vrtić je ponovno otvoren 1947. godine, a u zgradi ŽOZ-a, Palmotićeva 16 djeluje od 1989. godine.