Mješovita vrtićka odgojna skupina


Naša uloga je motiviranje, poticanje i podupiranje djece u samostalnom donošenju odluka, vrednovanju svojih i tuđih postupaka i otkrivanja uzročno-posljedičnih veza u socijalnim pojavama njihovog mikrokonteksta. Time doprinosimo razvijanju značajne kompetencije cjeloživotnog učenja „učiti kako učiti“ kojom se dijete priprema za samostalno djelovanje u procesu stjecanja znanja.

Život u skupini bogatoj pojedincima različitih razvojnih kapaciteta i iskustva dovodi do potrebe reguliranja ponašanja, odgađanja trenutnog zadovoljenja potreba, uočavanja, razumijevanja i pravilnog reagiranja na svoje i tuđe potrebe i emocije i prihvaćanja okvira koje određuje socijalna zajednica.

Svjesni smo važnosti slobodne igre za zdrav i cjelovit razvoj djece i posvećujemo joj puno pažnje i vremena. U njoj djeca biraju ono čega se žele igrati, način na koji se žele igrati i sami odlučuju kada igra prestaje. Takva igra nema vanjskih ciljeva niti pravila određenih od strane odraslih osoba. Odrasli pripremaju materijalne uvjete i uključuju se jedino ukoliko ih dijete pozove. Time se razvija njihova samostalnost, sposobnost rješavanja problema i takva vrsta igre pruža im osjećaj zadovoljstva, prihvaćenosti i razumijevanja.