Glazbena igraonica


Igra je sastavni dio života svakog djeteta. Kroz nju ono najbrže upoznaje svijet koji ga okružuje i uči o sebi i drugima. Kod glazbenih igara kod djece se razvijaju metro-ritamske sposobnosti, glazbena memorija, sposobnost reprodukcije, motorika, pamćenje, koncentracija i pažnja. Djeci treba dopustiti da sama izaberu na koji će način sudjelovati u aktivnom muziciranju.

Program će se provoditi utorkom i četvrtkom u prijepodnevnim satima.

Voditeljica programa je Jelena Sikirica

Kontakt: 098/940 0553, glazbene.radionice.daktil@gmail.com

Web stranice: igraonica-glazbena.com